Observed & Experiential Integration (OEI) или Преживелищно-наблюдаема интеграция:

● Изключително мек подход, при който се интегрират и преодоляват травматични психотелесни състояния, включително: свръхемоционални преживявания, болезнени спомени, негативни мисли, неприятни усещания и други.

● Бърз и ефективен метод за балансиране и координиране на тялото и ума, чиито резултати са освобождаване от негативни симптоми, преодоляване на преноси, съпротиви, дисоциации.

● Мозъчните полукълба се хармонизират, като се възстановява естествената връзка между емоционално-чувствената и езиково-логическата част.

● Негативните състояния се асоциират (оцелостяват), като болезненото им преживяване се неутрализира.

● Нервната система се уравновесява, като естествено се задействат балансиращите и изцелителни хомеостатични механизми.

 

OEI е терапевтичен метод, базиран на невронауките. Създаден и развит от канадски психотерапевти (Audrey Cook, Dr. Rick Bradshaw), представлява невроактивация и фино съзнателно настройване, чрез двустранна (билатерална) стимулация на мозъка, която се постига с последователно закриване и откриване на очите, и проследяване на движения в зрителното поле. Въпреки че възниква като терапия за лекуване на психологични травми и посттравматично стресово разстройство, бързо намира приложение за различни психотелесни проблеми.

Преди да се избере OEI за терапевтичен метод е нужна консултация с психолог: 0888 809 170.