Калин Георгиев

Психолог

Гещалт терапевт

Създател на проекта Otpuskane.com

Член на Дружеството на психолозите в България BG-RP-0833

Координатор събития към Български инситут по гещалттерапия (БИГТ)

 

 

На гости в „Преди обед“ по bTV

 

Интервю за „Още нещо“ по tv7

 

Интервю за „Днес“ по Bulgaria on air

 

Интервю за „Еко и леко“ по радио FM+

 

Интервю за проекта Otpuskane.com в Самоков365

 

DPPB

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование, обучения, курсове:

2015-2019 Сертифицирано обучение по Гещалттерапия, Български институт по гещалттерапия, София, България.

2018 Сертифицирано обучение „Водене на малки групи“, Български институт по гещалттерапия, София, България.

2016-2017 „Взаимоотношения“ – гещалтистки семинари, водещ Петрос Теодору, София, България.

2016 Първа гещалтистка конференция „Полето на осъзнаване и контакт“, Български институт по гещалттерапия, София, България.

2015 Семинар „Въведение в гещалттерапията“, Български институт по гещалттерапия, София, България.

2013-2014 Сертифицирано обучение (базисно ниво) по „Позитивна психотерапия“, Дружество по позитивна психотерапия в България, София, България.

2014 Семинар „Арт-терапията като метод при клиенти с депресивни и тревожни разстройства“, Българска асоциация по арт-терапия, София, България.

2014 7-day Silent Retreat with Isaac Shapiro and Meike, Hart/Chieming, Germany.

2013 Серифицирано обучение по OEI (Observed & Experiential Integration), водещ Барт Бегалка (Bart Begalka), София, България.

2013 Mайндфулнес (mindfulness) курс, водещ Thanh Huynh, онлайн.

2012 Mirroring and Insight practice, водещ Дейвид Вердеси (David Verdesi), София, България.

2011 Сертифицирано обучение по „Групова терапевтична практика при деца и юноши“, Институт по позитивна психотерапия, София, България.

2011 Сертифицирано обучение по „Проста терапия“, водещ д-р Пламен Панайотов, София, България.

2010 Сертифицирано обучение по PEAT (Primordial Energy Activation and Transcendence), водещ Владимир Стоякович (Vladimir Stojakovic), София, България.

2009 Сертифицирано обучение по: Emotional Freedom Technique (EFT), Be Set Free Fast (BSFF), Tapas Acupressure Technique (TAT), Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques, София, България.

2008 Сертифицирано обучение по „Хипноза и хипнотерапия“, Българска асоциация по хипноза, София, България.

2003-2007 Висше образование по „Психология“, Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий”.

Собствени проучвания провеждам в теорията и практиката на Психосинтез, както и в техниката при ограничена стимулация на средата (floatation REST), благодарение на предоставените ми от проф. Норландер изследвания.

От 2015 г. съм част от първата по рода си работна група „Психосинтез – България“ за популяризиране и развитие на Психосинтеза, създаден от д-р Асаджоли. Вие също може да се включите в работната група. Инициаторът на целия проект, Стелиян Славов, след срещата си във Флоренция с представители на италианския „Институт по Психосинтез” (създаден от самия Асаджоли) получи пълната подкрепа за развитие на Психосинтезата в България.

От 2009 г. активно се занимавам с тайдзицюан при Николай Николов и Тайлун – школа по тайдзицюан.

Зад всичките професионални квалификации, сертификати, обучения и занимания стои интереса ми към такива въпроси като: Как функционира ума? Какво е съзнанието? Кой съм аз?

Най-силно развитие и духовно съзряване ми дава практиката по тайдзицюан и даоската философия. Трудната част е да преборя себе си, собствените си рамки и модели, но както е написано в Дао Дъ Дзин:

“Който побеждава другите, е силен.

Който побеждава себе си, е могъщ.”

Услуги:

Консултация с психолог

Re-mind