Психологическата консултация с мен, Калин Георгиев, може да ви помогне за:

 • Усещане за тежест и неудовлетвореност в живота.
 • Ниско самочувствие, самоувереност и самооценка.
 • Усещане за празнота, липса на смисъл и посока в живота.
 • Агресивни изблици и конфликти.
 • Напрежение и трудности в започването и поддържането на взаимоотношения.
 • Тъга при загуба и раздяла с работа, любов, близък.
 • Емоционални зависимости от партньор, родители, близки.
 • Притеснения и тревожности.
 • Болезнени преживявания и спомени.
 • Страхове и панически пристъпи.
 • Усещане за „блокиране и зацикляне“ със ситуации, хора и емоции.
 • Стрес на работното място.
 • Усещане за самота, отчаяние и депресия.
 • Трудност при поставяне и отстояване на собствените граници.
 • Апатия и липса на мотивация.
 • Трудности при изразяването и свързването с мъжествеността и мъжката идентичност.
 • Нерешителност и липса на доверие в живота и другите.
 • Негативни и неясни усещания в тялото от немедицински характер.
 • Екзистенциални въпроси и кризи по отношение на: призвание, смисъл, живот, смърт, „Кой съм Аз?“, духовно и личностно развитие.
 • Други житейски предизвикателства.

 

 

Повече от 8 години работя индивидуално с клиенти и от 5 години с групи.

Дипломиран психолог съм и член на Дружеството на психолозите в България.

Гещалт практикуващ консултант към Българския институт по гещалттерапия.

Майндфулнес практик.

 

Повече информация в: За мен

 

Срещата с мен е едно необикновено и същевременно много естествено взаимодействие между две човешки същества.

Взаимодействие, което се случва в условията на приемане, уважение, сигурност и подкрепа.

 

Една от моите функции е да давам пространство за осъзнаване и трансформация.

Друго, което правя е да отразявам скритите за клиента взаимовръзки.

И заедно извървяваме пътя от разпознаването на нуждата до нейното задоволяване, за да се освободи творческият потенциал на цялостната личност.

 

Пътят не винаги е лек, но опитността, себепознанието и развитието, които се трупат, се превръщат в безценен ресурс.

 

Не е нужно „нещо да ви има”, за да потърсите подобна услуга. Това е акт на внимание и уважение към себе си. Част от хигиената на ума, която не е особено застъпена в образованието ни.

Темите, с които идвате може да са обикновени, ежедневни и чрез това взаимодействие да достигнете до нужната яснота и решения.

 

В какво виждам основата на повечето проблеми, д-р Лоурънс Хелър (Laurence Heller, PhD) много ясно посочва в своята книга „Лекуване на травмата в развитието” (Healing Developmental Trauma, North Atlantic Books, 2012):

 

„Нарушената способност за връзка със себе си и другите, и произтичащата от това понижена жизненост, са скритите измерения, които стоят в основата на повечето психологически и много физиологични проблеми.”

 

Тук целта е ясна – да се възстанови връзката със себе си света, а оттам и чувството за изпълнен с виталност живот.

 

В този процес основно използвам:

 1. Осъзнатост.
 2. Телесна осъзнатост (somatic mindfulness).
 3. OEI интеграция.
 4. Гещалттерапия.
 5. Работа с тялото.

 

Консултациите с психолог се провеждат в кв.Лозенец, ул.Златовръх 51 Б (карта в контакт).

Продължителност 60 минути.

Има възможност и за viber срещи.

 

Нужно е предварително записване:

0888 80 91 70